Start

Idéinstitutionen KosmosLive främjar hållbar utveckling med andlig och kärleksmedveten tillväxt...♥

 

KosmosLive vill manifestera en mer andligt medveten och kärleksmedveten atmosfär... överallt närhelst den vill utvecklas... så att denna kan få föda stabila, rättvisa och kärleksmedvetna samhällen...

De bästa hållbara argumenten - för KosmosLive såsom en idéinstitution som ska: främja hållbar utveckling med andlig och kärleksmedveten tillväxt - måste därför vara vetenskapligt förankrade... och idag finns det rikligt med hållbar utvecklingsforskning samt även andlig kosmisk vetenskap som visar att "allt är mycket gott" och som därmed är byggd på en kärleksmedvetenhet...

Idéinstitutionen KosmosLive är inte tänkt att indoktrinera... utan mer informera och inspirera...

KosmosLive har ingen anknytning till någon religion, politisk organisation eller institution, inte heller till annan rörelse av något slag. Vi är inte anknutna till några politiska eller religiösa grupper eller lagövervakande instanser.

Välkommen till idéinstitutionen KosmosLive - var vänlig kommentera, ifrågasätt och dela...♥

För Idéinstutionen KosmosLive

Jonathan Krite

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Förtydliganden:

"Kosmoslive främjar

* hållbar utveckling med

* andlig och

* kärleksmedveten tillväxt"… ♥

* "hållbar utveckling" som ju med sina tredelade - dvs. ekonomiska, sociala och ekologiska faktorer - tillsammans skapar samhällen till en hållbar helhet...

* "andlig" - "Mänsklighetens fred eller frälsning är sålunda inte blott en fråga om teknik och kraft, något som den redan har i överflöd, utan den är också i allra högsta grad en fråga om denna sexuella, organiska struktur, sätet för "den högsta elden" eller det levande väsendets mentala värmekälla. Det är här som forskningen eller studiet av väsendets mentala temperatur kan förverkligas. Även här framstår det sålunda som ett faktum att det inte är mått och vikt, fysiska materiekunskaper eller materialistiskt vetande, utan i stället andliga kunskaper eller andligt vetande om den mentala värmens innersta källa och orsak som är det högsta och enda nödvändiga för mänskligheten i dess nuvarande situation." - Utdrag från Livets bog stycke 1731 / "Varför vi inte kan komma ifrån studiet av väsendets sympatianlag eller sexuella organstruktur"

* "kärleksmedveten" - och när vi förstått det ovanstående kan vi lättare förstå att allt i sin djupaste analys är kärlek... det är också kärleksmedvetet att "definierade problem" istället transformeras till "förbättringsområden" som istället fokuserar på målet för utveckling… "problemet" skapar ju därmed - i sin djupaste analys - lärdomar hur vi och våra samhällen kan - och bör - utvecklas...

Copyright © All Rights Reserved